2017 metų balandžio 1 dieną paskelbta SUŽADĖTINIŲ RENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI TVARKA, vieninga visoje Šiaulių vyskupijoje. Ši Tvarka yra privaloma:

  • visų Šiaulių vyskupijos parapijų klebonams,

  • sužadėtinių rengėjams vyskupijose Šeimos centre,

  • dekanatų ir parapijų sužadėtinių rengėjams

Yra paruoštas dokumentų paketas, kurį rasite paspaudę ant nuorodų. Reikalingus dokumentus galima atsispausdinti ir naudoti:

TVARKOS APRAŠAS Patvirtinta

ATMINTINĖ SUŽADĖTINIAMS  Sakramento šventimas

SIUNTIMAS - PATVIRTINIMAS IŠ PARAPIJOS Siuntimas sužadėtiniams