Šiaulių vyskupijos šeimos centro ataskaita už 2011 metų veiklą


 2011 metais Šiaulių vyskupijos šeimos centre vyko daug renginių, taip pat ŠC darbuotojai ir savanoriai vyko į kitų organizacijų organizuojamus reginius. Buvo organizuota:

 • 2 įvairių programų savanorių susirinkimai (24 dalyviai),
 • 2 seminarai sužadėtinių programos  savanoriams (20 dalyvių),
 • Sąmoningos tėvystės klubas, 16 susitikimų (31 dalyvių),
 • 34 ŠVŠC darbuotojų susirinkimai (5 dalyviai),
 • 1 savanorių kalėdinis vakaras (44 dalyviai),
 • 1 Šeimų stovykla (52 dalyviai),
 • 1 savanorių savaitgalis (33 dalyviai),
 • 1 rekolekcijos „Pažink save“ programos dalyviams (30 dalyvių)
 • 1 rekolekcijos savanoriams (16 dalyvių)
 • 1 Tėvystės įgūdžių seminaras  (16 dalyvių)
 • 1 Šeimos Centro darbuotojų rekolekcijos (5 dalyviai)
 • 3 posavaitgaliniai sutuoktinių susitikimai (6 dalyviai)
 • Šv. Valentino diena (120 dalyvių)
 • Debatai „Ar skyrybos išeitis“ (2 žmonės).

Taip pat ŠC darbuotojai ir savanoriai dalyvavo kitų  organizacijų renginiuose:

 • Šeimos centro tarybos stovykla  (3 dalyviai),
 • Tarybos posėdžiai LŠC (1 dalyvis),
 • seminare apie smurtą (2 dalvyiai),
 • konferencijoje “Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“ (15 dalyvių).
 • Šeimų centrų konferencija (9 dalyviai),
 • Tarybos posėdžiai LŠC (2 dalyviai),
 • Šeimų diena Prienų raj. (5 dalvyiai),
 • Tarptautinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“ (6 dalyviai).

 

Sužadėtinių programoje  2011 metais buvo:

 • registruota sužadėtinių  337 poros,
 • baigė ir gavo pažymėjimus  282 poros,
 • įvyko 262 susitikimai,
 • kursus vedė 32 savanoriai.

 

Sužadėtinių atsiliepimai: “Iš pradžių buvo nejauku, galvojau, kad šitie kursai tikra nesąmonė, bet vėliau pradėjo patikti ir dėl to visiškai nesigailiu.”, “Iš pradžių pirma paskaita buvo nuobodi, nes turbūt vieni kitų nepažinojome ir buvome svetimi vieni kitiems. Toliau darėsi vis įdomesnės paskaitos, nes buvo daug bendravimo ir diskutavome įvairiomis temomis.”  “Aš suvokiau labiau, kad žmogus nėra akmens gabalas, turi jausmus ir t.t.”

 

 •      Savanorių susirinkimai. Labai svarbu organizuoti bendrus Šeimos centro savanorių susirinkimus, kuriuose dalyvauja Šiaulių savanoriai, taip pat savanoriai iš kitų vyskupijos dekanatų. Tai pasidalinimas patirtimi, įvairių nuomonių išklausymas, naujienos, informacija iš Lietuvos šeimos centro. Labai svarbu yra įsiklausyti į dekanatų savanorių keliamas problemas, tam, kad tobulėtų darbas dekanatų šeimų centruose. Visuomet savanoriai pasidalina savo patirtimi dirbant įvairiose programose, pasiklauso kitų savanorių patirties ir stengiasi ją pritaikyti dirbant su šeimos centro lankytojais.
 • v     2 seminarai sužadėtinių programos  savanoriams (20 dalyvių). Atnaujinta sužadėtinių programa – svarbiausias Šeimos centro veiklos etapas. Todėl savanorių tobulėjimas – svarbus uždavinys, gerinant programos vykdymą. Mielai sulaukiame svečių iš kitų vyskupijų, kurie perduoda savo patirtį ir žinias darbui su sužadėtiniais.
 •      Sąmoningos tėvystės klubas, 16 susitikimų (31 dalyvių). Neseniai įsikūręs Sąmoningos tėvystės klubas po truputėlį įlinguoja savo veiklą. Čia renkasi šeimos, besilaukiančios kūdikio arba turinčios naujagimį. Savanorė Živilė mielai organizuoja susitikimus, bendrauja su mamomis ir tėčiai, žaidžia, medituoja, sportuoja, atsipalaiduoja. Tai graži bendruomenė, kuri nuolat plečiasi ir stiprėja.
 •      34 ŠVŠC darbuotojų susirinkimai (5 dalyviai). Šeimos centre dirba 4 darbuotojai: direktorė, Sužadėtinių programos koordinatorė, Jaunimo programų koordinatorius, buhalterė  ir kapelionas. Šie žmonės dienos bėgyje dirba labai skirtingu laiku, todėl yra būtina susitikti nors vieną kartą į savaitę, pasidalinti savo lūkesčiais, patirtimi, įžvalgomis. Koordinuoti ateinančios savaitės veiklą ir nusimatyti naujus uždavinius. Susirinkimų metu daug diskutuojama apie naujas programas, ieškoma sutarimo įvairiais veiklos klausimais.
 •      1 savanorių kalėdinis vakaras (44 dalyviai). Įvairiose programose dirbantys savanoriai mielai dalyvauja ir jiems skirtuose renginiuose. Vienas iš jų – kalėdinis savanorių vakaras su Šiaulių vyskupu JE E.Bartuliu. Vakare dalyvavo Šeimos centro kapelionas kun. R.Pranskaitis ir buvęs kapelionas kun. T.Rudys, taip pat savanoriai iš vyskupijų dekanatų. Vakaro metu buvo įvertintas visų metų savanorių darbas, įteikti apdovanojimai įvairų nominacijų apdovanojimai. Savanoriai mielai bendravo su vyskupu, dalijosi patirtimi.
 •      1 Šeimų stovykla (52 dalyviai). Šiaulių vyskupijos Šeimos centre tai pirmoji tokio pobūdžio stovykla šeimoms. Stovykla vyko Pageluvio šilo sodyboje, Kurtuvėnų regioniniame parke. Stovykloje dalyvavo šeimos iš įvairiausių Šiaulių vyskupijos parapijų, taip pat ir iš kitų vyskupijų. Stovyklos programoje įvyko susitikimai su žymiais žmonėmis, dvasininkais, Šiaulių vyskupu. Vakarais vyko šeimų pasirodymai, dainos, teatro vakarai, žygis aplink Geluvos ežerą ir kiti įdomūs užsiėmimai. Ši stovykla vyko pagal projektą „Dialogo tarp kartų skatinimas“.
 •      1 savanorių savaitgalis (33 dalyviai). Jau tradicija tapo spalio pirmąjį savaitgalį vis Šeimos centro savanoriai vyksta į kaimo turizmo sodybą aptarti praėjusios vasaros savanorystę ir pasiruošti ateinančiam sezonui. Susitikimo metu savanoriai išgirsta dvasininko žodį, dalyvauja teminiuose užsiėmimuose, bendrauja, aptaria praėjusią vasarą vykusias programas. Kitą dieną savanoriai dalyvauja šv. Mišiose to miestelio bažnyčioje, susipažįsta su apylinkėmis, įžymiomis jų vietomis.
 •      1 rekolekcijos „Pažink save“ programos dalyviams (30 dalyvių). Šiaulių vyskupijoje buvo įkurta „Pažink save“ programos grupė. Jie išklausė mokymus ir  dalyvauja kitose programose. Šiam jaunimui drauge su Jaunimo centro jaunimu buvo organizuotos rekolekcijos Šiluvoje. Rekolekcijoms vadovavo Šiluvos klebonas, jaunimas išgirdo mokymą, bendravo tarpusavyje, galėjo pabūti vienumoje, pasimelsti.
 •      1 stovykla paaugliams (30 dalyvių). Šiaulių vyskupijos Šeimos centro jaunimo programų savanoriai dalyvavo lyderystės ugdymo stovykloje Kryžbarke. Ten jaunimas mokėsi bendravimo įgūdžių, lyderystės meno, dalyvavo teminiuose, meniniuose, kūrybiniuose užsiėmimuose. Didelė dalis šios stovyklos paauglių yra ruošiami dalyvauti ir padėti vaikų stovyklos vadovams.
 •      1 stovykla vaikams (52 dalyviai). Jau tradicija tapo Šeimos centro vaikų stovykla. Kiekvienais metais norinčių dalyvauti stovykloje daugėja ir daugėja. Trims stovyklos vadovams visuomet talkina apie 20 savanorių, kurie dirba su mažomis vaikų grupelėmis kaip lyderiai. Stovykloje vyksta įvairūs teminiai užsiėmimai, užduotys, kūrybiniai darbai, pažintiniai žygiai. Vaikai mielai dalyvauja visuose renginiuose ir grupelių darbe, nes visuomet vadovai sugalvoja naujas užduotis, būna įdomu ir netikėta. Vieną kartą stovyklos metu vaikai dalyvauja šv. Mišiose, kurias aukoja Šeimos centro kapelionas.
 •      1 rekolekcijos savanoriams (16 dalyvių). Šiaulių vyskupijos Šeimos centro įvairių programų savanoriai dalyvauja rekolekcijose. 2011 metais jos vyko Palendriuose. Savanoriai klausėsi kun. Arūno Jankausko mokymo apie šv. Juozapą, kaip Šventosios Šeimos globėją, dalyvavo Palendrių vienuolių vedamose maldose, turėjo galimybę gauti išpažinties malonių, galėjo pabūti gamtoje, pamąstyti, pabendrauti, atitrūkti nuo kasdienės rutinos, miesto triukšmo ir pasinerti į kaimo ramybę.
 •      1 Tėvystės įgūdžių seminaras  (16 dalyvių). Švenčiant pasaulinę Šeimų dieną Šiauliuose viešėjo dr. Nijolė Liobikienė, kuri projekto „Dialogo tarp kartų skatinimas“ rėmuose Sandoros progimnazijoje vedė Tėvystės įgūdžių seminarą. Seminare dalyvavo mokinių tėvai, mokytojai, kuriems svarbus ryšys tarp tėvų ir vaikų, kurie domisi šiuolaikinio jaunimo mąstymu ir problemomis. Dr. Nijolė Liobikienė atsakinėjo į klausimus, sprendė tam tikras situacijas. Tokie seminarai labai reikalingi ir svarbus šiandieninį jaunimą auginantiems tėvams.
 •      1 Šeimos Centro darbuotojų rekolekcijos (5 dalyviai). Šeimos centro darbuotojai nuolat vyksta į rekolekcijas, kuriose jie turi galimybę gauti dvasinio padrąsinimo ir atgaivos, pabūti tyloje ir pasimelsti, išgirsti mokymą ir padėti sau rasti išeitis iš įvairių gyvenimo įtampų ir problemų. 2011 metais Šeimos centro darbuotojai dalyvavo rekolekcijose Kaune Marijos vargdienių seserų vienuolyne. Rekolekcijoms vadovavo Pažaislio seserys kazimierietės. Tai buvo nuostabus laikas, kurį darbuotojai galėjo skirti savo bendrystei su Dievu.
 •      3 posavaitgaliniai sutuoktinių susitikimai (6 dalyviai). Sutuoktinių savaitgalių dalyviai, kurie yra buvę šios programos rekolekcijose, turi galimybę susitikinėti ir savo vyskupijoje kiekvieną mėnesį. Susitikimų metu yra nagrinėjama tema, kalbama apie tos temos aktualumą kiekvienoje šeimoje, dalijamasi tarpusavyje, bendraujama.
 •      3 tėvystės įgūdžių seminarai dekanatuose. Projekto „Dialogo tarp kartų skatinimas“ ribose buvo suorganizuoti seminarai „Tėvystės įgūdžių tobulinimas“. Seminarus vedė psichologė Elena Rančienė. Seminarai vyko Kelmės, Joniškio ir Radviliškio dekanatuose. Seminarai vyko mokyklose, kur galėjo susirinkti vietos bendruomenė, mokytojai, kurie domisi vaikų auklėjimu, bendravimu su paaugliais. Buvo galimybė užduoti klausimus ir čia pat gauti atsakymus, daug buvo klausinėjama, kaip susikalbėti su vaikais, kaip juos prakalbinti, kaip suvaldyti jų elgesį.
 •      Šv. Valentino diena (120 dalyvių). Tradiciškai vasario 14 dieną buvo švenčiama šv. Valentino diena kitaip. Renginys buvo organizuotas „Saulės“ koncertų salėje, kur susirinko per 100 jaunų žmonių. Jie galėjo išgirsti apie tai, kas iš tikrųjų yra Meilė. Kaip jos reikia iškoti, kaip ji atrodo, ką ji atneša ir kokios jos reikia laukti ir tikėtis. Kalbėjo psichologė Loreta Dieliautienė, aktorė Nomeda Bėčiūtė, pats jaunimas. Po to jaunimas galėjo pasišokti, skambant grupės „Juoda-balta“ dainoms.
 •      Debatai „Ar skyrybos išeitis“ (2 žmonės). Šiaulių universitetas organizavo debatus „Ar skyrybos išeitis?“ Debatuose dalyvavo įvairių organizacijų, dirbančių skyrybų srityje, atstovai, taip pat atstovai organizacijų, į kurias kreipiasi norintys tuoktis žmonės. Taip pat ŠU jaunimas. Buvo labai pravartu išgirsti akademinio jaunimo daromų išvadų, kad skyrybos tai išeitis iš daugelio šeimyninių problemų. Tačiau po gilesnės diskusijos ir platesnių pasvarstymų vis dėlto daugiau jaunimo pradėjo keisti nuomonę ir atsirado mintis, kad galbūt reikia ieškoti kitokių problemų sprendimo būdų. Tokių debatų reikėtų organizuoti ir daugiau vien dėl to, kad jaunimas keistų savo susidariusius stereotipus, kad surastų atsakymus į iškilusius klausimus dėl vertybių.
 •      Šeimos centro tarybos stovykla  (3 dalyviai), Jau tapo tradicija, kad visos Lietuvos šeimų centrų vadovai su šeimomis renkasi į tradicinę stovyklą prie Baltijos jūros. Čia vyksta teminiai užsiėmimai, susitikimai su žymiais žmonėmis, mokymai, naujų programų susipažinimas, taip pat bendravimas, laisvalaikis. Šiose stovyklose labai gerai atsiskleidžia kuo gyvena kiekviena vyskupija, kokios problemos ir kokie džiaugsmai. Pasidalijama patirtimi, galima išgirsti įdomių naujienų iš kitų vyskupijų ir pritaikyti jas savo krašte.
 •      Tarybos posėdžiai LŠC (1 dalyvis). Kiekvieną mėnesį Šeimų centrų vadovai renkasi Kaune Lietuvos Šeimos Centre. Tarybos posėdžiuose sprendžiamos problemos, dalijamasi patirtimi, ruošiamos naujos programos, pristatomi nauji projektai ar renginiai, gaunama naujausia informacija apie šeimų politika, apie naujoves Bažnyčioje, apie vyskupų konferencijos nutarimus šeimų klausimais. Tai labai svarbu tam, kad būtų koordinuojama Šeimų centrų veikla, geriau dirbama vyskupijose.
 •      seminare apie smurtą (2 dalvyiai), Šiaulių raj. Policijos nuovadoje buvo organizuota konferencija organizacijoms, dirbančioms su smurtą patiriančiais asmenimis. Šis seminaras organizuotas laukiant naujojo įstatymų „Smurtas artimoje aplinkoje“. Seminaro metu daug kalbėjo organizacijos, psichologė E. Linkevičienė apie tai, kokios yra smurto priežastys, iš kur jis kyla, kodėl jo daugėja ir kas tai iššaukia. Policijos atstovai pateikė statistiką, kiek smurto atvejų yra užfiksuota per metus (virš 2000), kaip yra dirbama su smurto aukomis ir su smurtautojais, buvo pristatytas naujasis įstatymas.
 •      konferencijoje “Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“ (15 dalyvių). Šeimos centras, drauge su Katechetikos centro mokytojais dalyvavo konferencijoje Vilniuje, Seimo rūmuose. Čia buvo nagrinėjamas klausimas apie tai, kas vis dėlto Lietuvos Konstitucijoje 38 straipsnyje buvo kalbama apie šeimą. Kad kitu pagrindu nei santuokos sudaryta šeima negali būti vadinama tikra šeima. Kitu atveju mes pasmerkiame vaikus, kurie norėtų augti šeimoje. Tai ir saugumo klausimai ir atsakomybės problemos ir daug dalykų susideda, kuriuos galima išspręsti šeimoje. O gyvenant ne santuokoje visi šie dalykai lieka atviri ir juos labai sunku kartai būna išspręsti vien todėl, kad du žmonės nėra susituokę.
 •      Šeimų centrų konferencija (9 dalyviai). Kiekvienais metais tapo jau tradicija, kad Šeimų centrų darbuotojai ir savanoriai susirenka į vieną iš didžiųjų Lietuvos miestų, kur būna organizuojama konferencija tam tikra tema. 2011 metais konferencija vyko Klaipėdoje. Ji buvo skirta taip pat ir plačiajai Klaipėdos visuomenei Laimė šeimoje: dovana ar užduotis?”. Konferencijoje kalbėjo žymūs Lietuvos dvasininkai vyskupas J.Boruta, arkivyskupas S. Tamkevičius liudijo iš savo šeimų gyvenimo, kalbėjo vaikų psichologė R. Biliauskaitė, dr. Nijolė Liobikienė, Radušių šeima liudijo iš savo gyvenimo. Tai vienas iš renginių, kuriuose šeimos gali pasidalinti savo bendryste, gali kalbėti apie gražias tikėjimo patirtis, pasidžiaugti, kad tokių gražių, tikinčių šeimų Lietuvoje yra tikrai daug.
 •      Šeimų diena Prienų raj. (5 dalyviai). Prienų rajone, minint tarptautinę Šeimų dieną buvo organizuota Lietuvos Šeimų diena. Iš Šiaulių vyko pilnas autobusas dalyvių. Vaizgakiemio kaime buvo organizuotos konferencijos, renginiai, užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, sporto žaidynės, gyvūnėlių parodos. Su šeima galėjome pabūti gamtoje, pasimėgauti gražia aplinka, drauge papietauti. Vyko organizacijų, dirbančių su šeimomis mugė.
 •      Tarptautinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“ (6 dalyviai). VDU Katalikų teologijos fakultetas organizavo Tarptautinę mokslinę konferencija, kurioje buvo kalbama apie vaisingumo problemas, kaip jas spręsti. Profesoriai iš Lietuvos ir užsienio kalbėjo apie galimybę nevaisingoms šeimoms išsigydyti ir susilaukti vaikų, kalbėjo apie tai, kad reikia skleisti šią informaciją kuo plačiau, kad nebūtų moteriai suteikiama tik vienintelė alternatyva – dirbtinis apvaisinimas, bet kad ji turėtų galimybę pasirinkti gydymą. Dirbtinis apvaisinimas – tai ne gydymas, tai problemos apėjimas. Pasaulyje yra klinikos (Lenkijoje ir Ispanijoje), kurios turi metodikas, leidžiančias išgydyti moteris iš nevaisingumo ir padeda joms susilaukti vaikučių. Buvo pateikta net graži statistika, kiek tokių pacienčių pasveiksta ir natūraliai pastoja. Tačiau ši informacija dar labai silpnai sklinda ir žmonės dar neturi galimybės pasinaudoti šiomis paslaugomis.
 •      Ekumeninė konferencija (1 dalyvis). Jau antrą kartą Lietuvos vyskupų konferencija organizuoja ekumeninę konferenciją apie šeimą „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pagrindas“. Konferencijoje buvo nagrinėjamos grėsmės šeimai. Keliamas klausimas kas atsitiktų jeigu šeimos vardu būtų pradėta vadinti dviejų žmonių noras sueiti gyventi kartu po vienu stogu. O dar didesnės problemos ir bėdos kyla, kai atsiranda tokiame sugyvenime vaikai. Labai gražu buvo matyti trijų krikščioniškųjų konfesijų atstovus - Katalikų, Stačiatikių, Evangelikų liuteronų – kalbančius ta pačia mintimi, kad šeima yra sudaryta tik santuokos pagrindu. Buvo paaiškinta daug aplinkybių ir pateikta daug pavyzdžių, kad santuokinėse šeimose yra geresnė terpė augti vaikams, tobulėti tėvams ir visiems drauge siekti šventumo.

Ataskaitą parengė

ŠVŠC direktorė

Edita Gulbinienė