KELMĖS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS

Registracija vykdoma mob tel. nr. +37068654171 Milda Bagdonavičienė

Šeimos centro tikslai :

 

  • puoselėti tradicines šeimos kaip institucijos vertybes, remiantis krikščioniškos moralės principais;
  • stiprinti šeimos narių atsakomybę, skatinti atvirą bendravimą šeimose, sąmoningą tėvystę;
  •  ugdyti pagarbą negimusiai gyvybei;
  • ankstyva intervencija, sprendžiant bendravimo problemas šeimose.
 

Registracija sužadėtinių kursams:

Milda Bagdonavičienė  mob.tel. +37068654171

Truputis istorijos...  Nors Kelmės šeimos centras oficialiai įkurtas 1995 m., veikla prasidėjo dar 1992 m. gruodžio mėn. laiminant tuometiniam kunigui V. Brusokui ir Ritos Blinstrubienės iniciatyva, kurią paskatino Lietuvos šeimos centro rudenį organizuota konferencija Kaune Vytauto Didžiojo universitete šeimos išsaugojimo tema. Visuomet šeimos centro veikla buvo koordinuojama ir remiama parapijos klebonų. Pradžioje šeimos centras glaudėsi Sąjūdžio būstinėje, vėliau ligoninėje moterų konsultacijoje, po to, Kelmės parapijos bute ir nuo 1998 m. kovo mėn. parapijos namuose (buvusioje klebonijoje). Pirmieji rėmėjai, prisidėję prie veiklos vystymosi buvo ne tik kun. V. Brusokas, bet ir Kelmės Carito savanorės gydytojos D. Merkeliūnaitė, Balčiūnaitė, M. Šedienė. Pirmasis Kelmės šeimos centro veiklos etapas prasidėjo 1993 m. pavasarį, kartu su savanore mokytoja a.a. Genovaite Enciene paskaitų ciklu mokyklose mokiniams apie draugystę, įsimylėjimą, meilę, negimusio kūdikio vystymąsi, abortą ir jo pasekmes ir kt. Sekančiame veiklos etape didesnis dėmesys buvo skirtas tėvams. Tėvų susirinkimuose buvo kalbama apie šeimą, tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, Kelmės Kultūros centre organizuojami teminiai susitikimai – diskusijos tėvams, kuriuos vedė Lietuvos šeimos centro lektoriai. Moterų konsultacijoje dirbusios gyd. ginekologės R.Valikonytės dėka ligoninėje buvo organizuojami pokalbiai moterims, rodomi video filmai apie gimdymą, negimusio kūdikio vystymąsi, platinama literatūra. 1995 m. rudenį kartu su savanore psichologe S. Urbeliene ir kun. V. Grigaravičiumi pradėtas sistemingas darbas su sužadėtiniais tęsiasi iki dabar. Nors pastovus konsultacijų budėjimas šeimos centre nepasiteisino, tačiau šis darbas iki šiol vyksta iš anksto susitarus telefonu...   Sužadėtinių atsiliepimai:   ... šių susitikimų reikia, kad tikrai suvoktume, ar esame tam pasiruošę (Aistė ir Lorenas iš Kražių)   ... pokalbiai naudingi, nepaisant nuomonių, kurias kai kas išsako (Lina ir Edikas iš Tytuvėnų)   ... viskas gerai, tik galėtų būti daugiau paskaitų ir per trumpas laiko tarpas visai informacijai apdoroti (Aurelija ir Andrius iš Kelmės)   ... labai patiko pamokėlės ir tikrai prieš santuoką tokių pamokėlių visiems labai reikia (Jurgita ir Marius iš Liolių)   ... mes džiaugiamės, kad čia buvome, tai padėjo suprast ir dar labiau pažint vienas kitą, tai padėjo suvokt, ko patys neišdrįsdavom vienas kitam gal garsiai pasakyt, pajutom atsakomybę vienas už kitą, tai sutvirtino ryšį (Lina ir Ričardas iš Tytuvėnų)   ... padėjo apsispręsti imti santuokos sakramentą ar ne, daug ką sužinojome apie psichologiją (Edita ir Almantas iš Kelmės)