Kelmės dekanato Šeimos centras:

 

 Visų šeimos centre vykstančių programų tikslai :

 

  • puoselėti tradicines šeimos kaip institucijos vertybes;
  • stiprinti šeimos narių atsakomybę, skatinti atvirą bendravimą šeimose, sąmoningą tėvystę;
  •  ugdyti pagarbą negimusiai gyvybei;
  • mokyti vaikų auklėjimo stilių;
  • ankstyva intervencija, sprendžiant bendravimo problemas šeimose.

 

Kelmės dekanato šeimos centre šiuo  metu vykdoma veikla:

  • Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programa. Kartą per mėnesį organizuojama grupė. Užsiėmimai vyksta šeštadieniais 9-14 val. Programą sužadėtiniai išklauso dalyvavę keturiuose susitikimuose. Sužadėtinių patogumui, stengiamės vienam atvykimui suorganizuojami dviejų lektorių užsiėmimus.
  • Dėl svarbių sužadėtiniams priežasčių ir esant lektorių galimybėms, poroms organizuojame individualius užsiėmimus pagal „Sužadėtinių rengimo santuokos sakramentui programą“
  • Individualios konsultacijos (telefonu susitarus).
  • Skaitomos paskaitos tėvams ir jaunimui darnios šeimos išsaugojimo temomis (susitarus, pagal poreikį ir lektorių galimybes).
  • Kviečiame aktyviai vaikus su tėvais įsijungti į šlovinimo grupę 10 v. Šv. Mišiose.

 

Kelmės Šeimos centras bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja krikščioniškos moralės reikalavimams.

 

Kelmės šeimos centre šiuo  metu dirba savanorių komanda:

 

Rita Blinstrubienė – soc. darbo magistrė, šeimos centro vadovė, veda užsiėmimus sužadėtiniams ir individualiai konsultuoja.

 

Milda Bagdonavičienė – pedagogė, katechete veda užsiėmimus sužadėtiniams

 

Sniegena Urbelienė – psichologė, veda užsiėmimus sužadėtiniams ir individualiai konsultuoja.

 

KONTAKTAI :          

                                                         

S. Neries 14, Kelmė                                                   

Tel. 8 427 54396 (buvusi klebonija)                          

8-699-63199 (kreiptis 19-21val. į Ritą)

el.p. kelmesseima@gmail.com

 

 

Truputis istorijos...

 Nors Kelmės šeimos centras oficialiai įkurtas 1995 m., veikla prasidėjo dar 1992 m. gruodžio mėn. laiminant tuometiniam kunigui V. Brusokui ir Ritos Blinstrubienės iniciatyva, kurią paskatino Lietuvos šeimos centro rudenį organizuota konferencija Kaune Vytauto Didžiojo universitete šeimos išsaugojimo tema. Visuomet šeimos centro veikla buvo koordinuojama ir remiama parapijos klebonų. Pradžioje šeimos centras glaudėsi Sąjūdžio būstinėje, vėliau ligoninėje moterų konsultacijoje, po to, Kelmės parapijos bute ir nuo 1998 m. kovo mėn. parapijos namuose (buvusioje klebonijoje). Pirmieji rėmėjai, prisidėję prie veiklos vystymosi buvo ne tik kun. V. Brusokas, bet ir Kelmės Carito savanorės gydytojos D. Merkeliūnaitė, Balčiūnaitė, M. Šedienė. Pirmasis Kelmės šeimos centro veiklos etapas prasidėjo 1993 m. pavasarį, kartu su savanore mokytoja a.a. Genovaite Enciene paskaitų ciklu mokyklose mokiniams apie draugystę, įsimylėjimą, meilę, negimusio kūdikio vystymąsi, abortą ir jo pasekmes ir kt. Sekančiame veiklos etape didesnis dėmesys buvo skirtas tėvams. Tėvų susirinkimuose buvo kalbama apie šeimą, tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, Kelmės Kultūros centre organizuojami teminiai susitikimai – diskusijos tėvams, kuriuos vedė Lietuvos šeimos centro lektoriai. Moterų konsultacijoje dirbusios gyd. ginekologės R.Valikonytės dėka ligoninėje buvo organizuojami pokalbiai moterims, rodomi video filmai apie gimdymą, negimusio kūdikio vystymąsi, platinama literatūra. 1995 m. rudenį kartu su savanore psichologe S. Urbeliene ir kun. V. Grigaravičiumi pradėtas sistemingas darbas su sužadėtiniais tęsiasi iki dabar. Nors pastovus konsultacijų budėjimas šeimos centre nepasiteisino, tačiau šis darbas iki šiol vyksta iš anksto susitarus telefonu...

 

Sužadėtinių atsiliepimai:

 

... šių susitikimų reikia, kad tikrai suvoktume, ar esame tam pasiruošę (Aistė ir Lorenas iš Kražių)

 

... pokalbiai naudingi, nepaisant nuomonių, kurias kai kas išsako (Lina ir Edikas iš Tytuvėnų)

 

... viskas gerai, tik galėtų būti daugiau paskaitų ir per trumpas laiko tarpas visai informacijai apdoroti (Aurelija ir Andrius iš Kelmės)

 

... labai patiko pamokėlės ir tikrai prieš santuoką tokių pamokėlių visiems labai reikia (Jurgita ir Marius iš Liolių)

 

... mes džiaugiamės, kad čia buvome, tai padėjo suprast ir dar labiau pažint vienas kitą, tai padėjo suvokt, ko patys neišdrįsdavom vienas kitam gal garsiai pasakyt, pajutom atsakomybę vienas už kitą, tai sutvirtino ryšį (Lina ir Ričardas iš Tytuvėnų)

 

... padėjo apsispręsti imti santuokos sakramentą ar ne, daug ką sužinojome apie psichologiją (Edita ir Almantas iš Kelmės)

 

Kelmės parapijos katalikiškas chorelis ir  VAIKAI ... Šv. Mišiose 10 val....