DĖMESIO!!!

MIELI SUŽADĖTINIAI

Pranešame labai svarbią informaciją dėl pasiruošimo Santuokos sakramentui 2019 metais. 

Iš informacinio pranešimo apie Vyskupų konferencijos posėdį: "Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos."

Todėl, mielieji, nedelskite ir registruokitės Šiaulių vyskupijos šeimos centre į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus 2019 metams

Sužadėtiniams, kurie parapijose registruosis Santuokai iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir toliau lieka galioti senoji tvarka.

Info  ŠVŠC