DĖMESIO!!!

MIELI SUŽADĖTINIAI

Pranešame labai svarbią informaciją dėl pasiruošimo Santuokos sakramentui 2020 metais. 

Iš informacinio pranešimo apie Vyskupų konferencijos posėdį: "Siekdami suteikti daugiau laiko ir galimybių sužadėtiniams gerai pasiruošti Santuokos sakramento priėmimui, Lietuvos vyskupai nusprendė nustatyti naują minimalų registracijos Santuokai terminą: nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos."

Todėl, mielieji, nedelskite ir registruokitės parapijoje, kurioje tuoksitės ir kursams Šiaulių vyskupijos Šeimos centre  bei dekanatų Šeimų centruose  2020 metais

Info  ŠVŠC