SUŽADĖTINIŲ RENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI TVARKA ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE:

I. Sužadėtiniai, norintys priimti Santuokos sakramentą, į savo parapijos kleboną kreipiasi ne vėliau, kaip 5 mėnesiai iki santuokos datos.

II. Santuokos parapiją ir sužadėtinių palydėjimo kursus kviečiame pasirinkti toje vietoje, kur jūs gyvenate ir esate bendruomenės dalis.

III. Sužadėtinių palydėjimo kursai vyksta Šiaulių vyskupijos Šeimos centre ir dekanatų - Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Pakruojo - Šeimų centruose

IV. Sužadėtiniams, gyvenantiems užsienyje, galioja ta pati tvarka. Kursus jie lanko savo gyvenamosios vietos parapijoje, arba artimiausioje parapijoje, kur vyksta kursai.

V. Temos, kurias sužadėtiniai nagrinėja Šeimos centruose su lektoriais pagal patvirtintą programą:

  1. Meilė - santuokos duona ir vynas.

  2. Bendravimas ir bendrystė.

  3.  Keistis kartu.

  4. Atleisti ir švęsti.

  5. Katalikiškas požiūris į lytiškumą.

  6. Vaikai - Dievo dovana. Šeimos planavimas, gyvenant katalikiškoje šeimoje.

  7. Dievas ir Bažnyčia.

  8. Santuokos sakramentas.

VI. Rekomenduojama rinkliava už sužadėtinių palydėjimo kursus - 60 eurų porai už visus susitikimus.

Sužadėtinių programos lankytojai, kurie lankote kursus Šiaulių vyskupijos Šeimos centre, rinkliavą galite pervesti į banko sąskaitą: 

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras

Kodas 292073290

A/s LT177300010142178761

Banko kodas BIC-HABALT22

 Info pateikė ŠVŠC