Žanos d‘Ark istorija ne kartą buvo perkuriama XX a. pradžios literatūroje, kitose meno srityse. Kunigas, rašytojas Juozas Židanavičius (Seirijų Juozas / 1866–1945) – vienas iš Žanos d‘Ark gyvenimo interpretatorių, leidžiantis suprasti, kuo ir šiandien mums aktuali šios šventosios istorija. Ji mus kviečia tokiam gyvenimui, kuris spinduliuotų tvirtu tikėjimui, ištikimybe tiesai, pasišventimu Dievo valiai, meile savo artimui, nuo meilės neatsiejama kovinga patriotizmo dvasia, priešakyje visada turint vėliavas su Jėzaus ir Marijos vardais.

Žana d‘Ark (1412–1431), dar vadinama Orleano mergele,– šventoji ir garsi prancūzų patriotė, anglų sudeginta ant laužo kaip eretikė, o po kiek laiko reabilituota Šventojo Sosto. Būdama keturiolikos, Žana ėmė girdėti dangiškus balsus, kad reikia vaduoti Prancūziją nuo anglų okupacijos. Po dviejų metų ji savanoriškai prisistatė kariuomenės vadovybei išsakydama savo tikslą – „išgelbėti Prancūziją“. Žana d‘Ark suvaidino didelį vaidmenį Šimto metų kare. Paprašiusi karių išvaduoti Orleanui, pulko priekyje ji nešė vėliavą su Jėzaus ir Marijos vardais. Orleanas buvo išvaduotas dieviškos pagalbos ir Žanos drąsos dėka. Buvo pasiektos ir kitos pergalės, kol buvo išvaduotas Reimsas, kur Karolis VII galėjo būti karūnuotas. Tačiau netrukus ėmė pasigirsti stiprių pasipriešinimo balsų Žanos atžvilgiu. Anglai, norėdami, kad mergina būtų nuteista kaip eretikė ar maištininkė, ją nugabeno apklausti į bažnytinį teismą Rouene. Procesas baigėsi nutarus, kad ji ragana, kad jos girdėti balsai demoniškos kilmės. Kalėjime ji vėl patvirtino, kad vadavo tėvynę Aukščiausiojo įkvėpta. Teisėjai, atsižvelgdami į vyskupo pareiškimą, pripažino Žaną eretike ir pasmerkė mirti. Ji buvo sudegint Roueno miesto turgaus aikštėje. Joana išliko tvirta iki pat mirties: paprašė, kad vienas dominikonas laikytų kryžių ir mirė kartodama Jėzaus vardą.

Nors apie šią šventąją sukurta daug legendų, nekelia abejonių jos beatodairiška drąsa ir ryžtas. Po dvidešimties metų Žanos motina ir du jos broliai kreipėsi į Šventąjį Sostą, kad būtų atnaujinta Žanos byla. Popiežius Kalistas III 1456 m. reabilitavo prancūzų didvyrę, anuliavo prancūzų vyskupo kaltinimus. 1910 m. popiežius Pijus X ją paskelbė palaimintąja, o 1920 m. Benediktas XV – šventąja. Sakoma, kad Žana buvo paprasta kaimo mergaitė,  atsiliepusi į Dievo kvietimą, kuris perduotas apsireiškusių Šv. Archangelo Mykolo, Šv. Margaritos Antiochietės ir šv. Kotrynos Aleksandrietės.

Parengta pagal Bernardinai.lt