Šeimų šventė 2014

"Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" (Mk 10, 14)

 
 
 
Nuskambėjo nuaidėjo Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė 2014 "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" (Mk 10, 14). Į Šiaulių areną susirinko per 5000 žmonių dalyvauti Šiaulių vyskupijos 13-ojoje Šeimų šventėje. Prieš šventą Mišių auką katachezėje savo mintimis apie šeimą santuoką dalijosi domininkonas brolis Elijas, giedojo savo paties kurtas giesmes. Šv. Mišių auką aukojo Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Šiaulių vyskupas Eugeniijus Bartulis svečiai vyskupai Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Giedojo Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija".
Savo homilijoje Šiaulių vyskupas labai akcentavo šeimos vienybę su Dievu, tikėjimo praktiką ir pasitikėjimą. Tai svarbiausi dalykai, kurie yra būtini norint išsaugoti šeimą. Šventosios šeimos - Marijos ir Juozapo- pavyzdys turi teikti mums jėgų kasdienybėje ir rodyti kelią, kurie turi eiti šeimos. TA nuolankumo, pasitikėjimo ir maldos kelias.
Betarpiškai po pamokslo vyko bene svarbiausias šios dienos akcentas - Santuokos sakramento įžadų atnaujinimas. Prie altoriaus įžadus atnaujino Agnės ir Povilo Liberių pora. Arenoje poros sustojo ir taip pat atnaujino savo įžadus.Tai viena iš labiausiai jaudinančių šventės akimirkų.
Po šv. Mišių kalbėjęs nuncijus Luigi Bonazzi akcentavo labai svarbų senelių vaidmenį šeimoje. Jie turi savo vaikams ir anūkams perduoti neįkainojamą tikėjimo praktikos testamentą. Tai palikimas, kuris yra svarbiausias žmogaus gyvenime.
Po šventųjų Mišių susirinkusieji Šiaulių arenoje turėjo galimybę stebėti miuziklą "Don Bosko". Tai muzikinis pasakojimas apie italų kunigą šventąjį Joną Bosko, kuris gyveno 19 amžiuje, globojo ir mylėjo jaunimą, ieškojo paklydusių sielų ir sprendė to meto jaunimui iškylančias problemas. Jo gyvenimas buvo tikrai labai sunkus ir nedėkingas, laikotarpis pilnas iššūkių ir problemų. Tačiau kunigo pasitikėjimas Dievu ir jo tikėjimo praktika padėdavo įveikti visas kliūtis. Dainos, šokio, monologo, netgi cirko žonglierių pasirodymais aktoriai įtaigiai perteikė to gyvenimo laikotarpio nuotaikas, būdą ir stilių.
Taip džiugiai ir nuotaikingai Šiaulių vyskupijos šeimos įžengė į Naujuosius 2014 Šeimos metus.
Daugiau nuotraukų http://siauliuvyskupija.lt/portfolio/siauliu-vyskupijos-seimu-svente/

Info ŠVŠC