2014 metų sausio 5 dieną vyks tradicinė Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė

 

 
„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“

(Mk 10, 14)

 

12.00 val. - šv. Mišios, kurių metu bus atnaujinami Santuokos sakramento įžadai

    Šventąsias Mišias aukoja  Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai.  

Po Šv. Mišių – PREMJERA

Miuziklas

„DON  BOSKO“

Achille Oliva ir Alessandro Aliscioni /Italija/

 

 
Režisierius – Nerijus Petrokas
Scenografas – Sergejus Bocullo
Choreografas – Aleksandras Jankauskas
Choro meno vadovas – Rolandas Daugėla
Iš italų kalbos vertė - s. Liucija Grybaitė FMA
Prodiuseriai - Aušra Vyšniauskienė ir Valdas Latoža
 
 Don Bosco – Egidijus Bavikinas;
Mama Margarita – Doloresa Kazragytė;
Kardinolas – Liubomiras Laucevičius;
Marija – Karina Krysko Skambinė;
Piktasis  - Liudas Mikalauskas;
Sekretorius – Tomas Erbrėderis;
Sesuo Marija Mazzarello – Kristina Siurbytė;
Kauno (Vytauto bažnyčios) kamerinis choras  „Cantate Domino“;
Choreografinė trupė.
 

Šventė vyks Šiaulių arenoje

(Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai)

 

Tai šventė, skirta visoms vyskupijos šeimoms, kaip padėka už praeitus Tikėjimo metus ir kvietimas su malda ir bendrystėje pradėti naujuosius - Šeimos metus.

 Dėmesio!!!

kas nespėjote įsigyti kvietimų į Šeimų šventę  Šiaulių vyskupijos Šeimos centre(Tilžės g. 186, Šiauliai) arba parapijų raštinėse, galėsite įsigyti prie įėjimo į Šiaulių areną Šventės dieną.

Maloniai laukiame šeimų